Tarsus Devlet Hastanesi Ana Bina

Adres: Tekke Mah. Donuktaş Caddesi No: 27 Tarsus / MERSİN.
Telefon:+90 324 613 47 00