Tarsus Devlet Hastanesi Ek Bina

Adres: İsmetpaşa Mah. Rasim Dokur Caddesi No:1 Tarsus/Mersin
Telefon:+90 324 613 81 84